Idag bjöd IoT World och Region Östergötland in i workshop för att diskutera idéer för nya lösningar kring vätskeregistrering. Idag sker vätskeregistrering via en fysisk vätskelista som lämnas på patientens rum. Behovet av att registrera vätska kommer från att olika tillstånd som patienter kan vara i, såsom feber eller hjärtsvikt, på olika sätt påverkar vätskebalansen i kroppen som då behöver hjälp att upprätthållas.  

Från Region Östergötland presenterade Jenni Fock och Yvonne Johansson, som arbetar med nutritionsfrågor i regionen, problematiken med listorna. Utmaningarna med dessa listor är flera och skiljer sig från olika vårdenheter. Exempelvis är det många personer involverade som kan fylla i listan, inte bara personal utan även patienten själv och besökare till hen vilket leder till att listorna kan tolkas olika och fyllas i på varierande sätt. Det är även så att tidsbrist kan göra att personalen inte hinner fylla i listan och det kan även vara svårt att uppskatta hur mycket vätska som patienten får till sig då vårdavdelningarna använder flera olika kärl av varierande storlek.  

Under workshopen presenterade tre bolag, Attentec, Cybercom och Prodelox sina tankar kring hur utmaningen kan angripas och vad det finns för möjliga idéer, inspirerat av kommersiella lösningar och forskning, att följa upp. Efter presentationerna arbetade workshopdeltagarna tillsammans för att samla många idéer på möjliga lösningar för att kunna komma vidare till koncept som kan testas. Under workshopen diskuterades inte endast IoT-lösningar utan även idéer kring andra digitala verktyg och förändring av rutiner. 

Läs om andra pågående projekt inom IoT World här!