Nu ser vi verksamheter kämpa för överlevnad. Det är dagsfärska uppdateringar. Vissa branscher befinner sig i fritt fall, medan vissa andra har en temporär uppgång. Beteendemönster skakas om i grunden. Vi kan glömma världen som den sett ut fram till idag. Rätt hanterat är detta också ett tillfälle att ställa om till den där hållbara världen vi talat om under flera år, men ännu inte lyckats skapa.

Just nu, när världen stannar upp och håller andan, sker stora förändringar.

 

Branscher som handel av sällanköpsvaror och lyxartiklar, billiga flygresor och bilförsäljning är några av de branscher som just nu upplever en drastisk avmattning i efterfrågan. Dessa branscher hade det redan tufft i ljuset av de tilltagande klimatuppropen, och med Corona minskade efterfrågan i snabbare takt. Mycket av det som sker nu är nog en nyttig tillnyktring från en överkonsumtion som varken vi eller planeten har råd med.

 

I skuggan av Corona sker nu genomgripande förändringar. Både i det lilla och i det stora. Det sker på gott och på ont. På lång sikt kanske just detta är tillfället när vi lägger grunden för ett mer hållbart samhälle. Både när det gäller livsstil företagande och arbetsliv.

I det lilla bunkrar vi just nu konserver och toalettpapper, avbokar semesterresor och övergår till att stödja våra lokala näringsidkare i form av bagerier, restauranger och andra servicefunktioner. Vi kryper in i våra hem, umgås med den närmaste familjen – och kanske går vi igenom utbudet på Netflix och HBO ett varv extra. Möbler kommer upp från källaren och skapar delar i nyinrättade hemmakontor – för såväl vuxna som barn. Vi kör arbetslag – både hemma och på kontoret – för att inte smitta ned varandra, men också för att växla mellan barnpassning och kontorsarbete. Våra arbetsresor och fysiska möten har över en natt övergått till digitala möten – och till och med i digitala fikastunder och AW:s med kollegor och samarbetspartners. Många av oss reflekterar över hur bra det fungerar, och hur smidigt det gick att ställa om när det väl gällde.

 

I det stora sker mer omfattande förändringar. Globaliseringen hade redan börjat vackla på grund av protektionism och handelskrig. Ett virus har nu gjort att allt fler länder stänger sina gränser och de internationella överenskommelserna om frihandel är på väg att falla isär. Sammansvetsade globala leverantörskedjor ser ut att brytas upp, och i framtiden förutspås regionala kluster på varje kontinent växa fram. Trenden att produktionen flyttar närmare marknaden lär fortsätta. Sedan flera år tillbaka ökar antalet industrijobb i Sverige och den ökningen kan tänkas fortsätta när marknaden vänder. Flygpriserna kommer att gå upp i takt med att allt fler flygbolag går i konkurs och konkurrensen minskar.

 

Covid-19 gör att välfärdssektorn just nu mobiliserar för att kunna hantera en ökad belastning. Och just nu får både vården och skolan den uppmärksamhet och uppskattning den såväl förtjänar oavsett pandemin. Inom räckhåll tror och hoppas jag det öppnas upp för nya lösningar som kan bidra till att säkerställa såväl kvalitet som tillgänglighet inom vården – lösningar som tidigare inte fått en chans p g av regelverket kring offentlig upphandling. Men, i den krissituation vi befinner oss i just nu, sätts helt plötsligt gamla regelverk ur spel och kanske är det inte helt orimligt att vi under en period även kan kringgå upphandlingsregler för att ta in nya lösningar?

 

Här och nu är det mycket som känns tungt och osäkert. Men, det kommer en tid efter Covid-19. Jag förstår om alla inte är mottagliga för att tänka framtid och möjligheter just nu – men jag tror att vi som orkar göra det kommer att bli oerhört viktiga kulturbärare – både nu och under en lång tid framöver. Så här i början av en pandemi är det svårt att förutse de långtgående konsekvenserna, men här är några mönster som vi börjar identifiera, och som kan få bäring på er verksamhet i framtiden:

 

Samhällskontraktet förstärks

Mitt under rådande kris förstärks samhällskontraktet i grunden. Människor kliver fram och tar ansvar. Grupp efter grupp skapas för att bidra under dessa extraordinära omständigheter. Vi ser studenter sluta upp för att bemanna rådgivningen på 1177, ”Konsulter i beredskap” bidra med sin krisberedskapskompetens i det offentliga och riskkapitalbolaget Norrsken gör tillsammans med Dagens Industri en insats för att finansiera upp de bästa lösningarna som kan dämpa negativa samhällseffekter av Coronavirusets spridning. Lärare och studenter från hela Sverige ansluter sig till Facebook-gruppen ”Do the math” för att stötta skolungdomar på distans med deras matteuppgifter – och samhällsmedborgare går samman för att hjälpa gamla att handla mat för dagen. Exemplen är många. Vilken förmån det är att leva i ett land där solidariteten finns i vårt DNA.

 

Distansarbete är här för att stanna

Över en natt var det många verksamheter som beslutade att gå över till distansarbete för att minska smittspridning. Just nu testas denna lösning storskaligt, och för- och nackdelar utvärderas kontinuerligt. Undersökningar om distansarbete visar att medarbetarna upplever ökad effektivitet, att de får mer tid till familjen och att de överlag blir nöjdare medarbetare som stannar längre. Bland utmaningarna som arbetsgivare lyfter fram kommer hur de säkerställer en stark företagskultur, ledarskapet och den sociala kontakten mellan team när medarbetarna sitter utspritt. Mer hållbara medarbetare talar dock för att distansarbete är här för att stanna. Hur det ska fungera på bästa sätt återstår att lösa.

 

Fler distansmöten

Vi ser en lavinartad ökning av distansmöten. Digitala mötesplattformar som Zoom, Teams, Hangouts och Skype vädrar morgonluft. Och det är inte bara antalet möten som ökar, det är även antalet deltagare. Flera mötesplattformar vittnar om en dubblering av antalet deltagare. Flera företag säger redan nu att distansmöten fungerar bättre än man kunnat föreställa sig, vilket gör att vi redan nu kan anta att affärsresorna kommer att minska i framtiden till förmån för fler digitala möten.

 

Online-handelns verkliga genombrott är här

Dagligvaruhandeln har haft en extrem tillväxt under de senaste veckorna när vi börjat bunkra, eller preppa som det nu kallas. Även försäljning av medicin, tvål och handsprit har skjutit i höjden. Många utnyttjar catering – både för att få mat, men också för att stötta restauranghandeln. Kanske kommer den extrema tillväxten i dessa verksamheter att mattas av i takt med att pandemins kurva planar, men det som sker nu är en snabb övergång till onlinehandel. Den fysiska handeln har under en längre tid haft det tufft, och nedläggningen av vissa butiker skyndas på med Coronaviruset. För handelsföretag som ska finnas kvar imorgon är det ”online first” som gäller.

 

Hemester och staycation i sommarplaneringen

I takt med att flygbolag och resebyråer går i konkurs, börjar allt fler Corona-trötta svenska fundera över hur en sommarsememeter i Sverige och närområdet kan se ut. Natursköna och lokalt drivna B&Bs och stugbyar liksom fjällanläggningar kan vänta sig ett uppsving inom kort. Kanske håller trenden av att stötta våra lokala restauranger och näringsidkare i sig, och kanske kommer vi svenskar att fortsätta gå ut och äta, mötas och njuta av vår närmiljö även framöver. Efter jobbet, under helgen och på semestern.

 

Produktionen flyttar närmare hem

Företag ser behov av att ha produktion och/eller leverantörer närmare kunden. Reshoring, återflyttning av produktion, kan komma att få ett uppsving, och regionala kluster förutspås växa fram på respektive kontinent. Motiven för reshoring varierar beroende på bransch, strategi och produktegenskaper – men att säkerställa leveranskedjan närmare kund förenar.

 

Positiva klimateffekter ger utrymme för att accelerera omställningen

Vid sidan av de negativa effekter som pandemin skapar, lyfts ändå påverkan på klimatet som något positivt. Under de veckor som Kina stängde ned minskade koldioxidutsläppen markant. Sveriges vision om att bli världens första fossilfria land, kan utgöra en ledstjärna under den kommande perioden – och rätt utnyttjad kan denna kris öppna upp för stora transformativa investeringar för att dämpa den dämpade ekonomin – och accelerera klimatomställningen. Det är också en möjlighet för företag att säkra sin framtida konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

 

Uppmaningen till alla er som just nu kämpar för att minimera skadan för stunden, är att orka lyfta blicken och tänka på tiden efter Covid-19, och vilka möjligheter du ska fokusera på här och nu – som kan ge frukt sen. Ur askan växer det nya skott.