Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop: Klimatomställning med energi och digitalisering i fokus

  • 7 November, 00:00
  • Goto 10, Gradängen Collegium, Teknikringen 7, 583 30 Linköping
Sign up is closed

Har du som företag koll på vad Linköpings kommunkoncern har för klimatmål eller planerar göra för att bromsa klimatkrisen? Som en del av innovationsveckan vill Linköpings kommun, Linköping Science Park och Tekniska verken bjuda in till ett dialogmöte om energi och resurseffektiva lösningar för näringslivet!

Frågeställningen vi tillsammans kommer utgå från är: hur kan Linköpings kommunkoncernen främja och ge förutsättningar för näringslivet att bli mer energismarta och resurseffektiva och på vilka sätt kan näringslivet själv bidra till att klimatmålen uppnås?

Dialogen är en del av projekten Klimatneutrala Linköping och Elsmarta Östergötland och syftar till att få fram relevanta aktiviteter till Linköpings klimatfärdplan där vi tror att energieffektivitet och digitalisering kan vara nycklar för att snabbare uppnå våra klimatmål. Det handlar om att förankra och ge förståelse för såväl globala, nationella som lokala klimatmål och vad som måste göras och av vilka.

Målgrupp: Energitunga verksamheter och andra som intresserar sig för frågor som energieffektivisering och digitalisering.