Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Vad händer om du utbildar din personal som sedan slutar?

  • 9 December, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed

Och vad händer om du inte utbildar din personal och de sedan stannar kvar? Ett företag som inte höjer sin samlade kompetens riskerar att snabbt dö ut.

NXT Learning löser ditt behov av utbildning, oavsett kurs.

Vi har tidigare hjälpt företag som Amazon, Yamaha och Postnord att;

• Ta kontroll över organisationens kompetensutveckling
• Få in ny personal snabbt i jobbet som levererar sina uppgifter med kvalitet
• Öka försäljning genom bättre produktkännedom och säljträning
• Nå alla i organisationen med hjälp av digitaliserad utbildning

Kontakta gärna oss för att diskutera ert behov av kompetensutveckling och kanske de kurser som ännu inte blivit av.

>>NXT Learning

P.S. Vill du, eller kanske någon av dina kollegor, delta på vårt online seminarium?
Där vi berättar hur vi kan nå alla i organisationen och samtidigt sänka företagets utbildningskostnader med minst 50%!

Välkommen onsdagen 9 december kl 8:30-9.00.

Gå då in och anmäl dig på >>NXT Learning