Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Utbildningsprogram Skapa affärsnytta med digitalisering: Gruppträff 1

  • 15 February, 00:00

Detta event är en del av Kunskapsbron utbildningsprogram Skapa affärsnytta med digitalisering.

Vad innebär digitalisering och digitala affärsmodeller? Hur påverkar de ditt företag? Hur skapar de möjligheter för din affär? Utveckla både dina egna kunskaper och ditt företags affärsmöjligheter genom att delta i vårt chefs-program som drivs i samverkan mellan Almi och Linköpings universitet.

Mål

Deltagande företag får kunskap om förutsättningar och metoder för att utmana och utveckla företagets befintliga affärsmodeller. Efter att du har deltagit i programmet ska du ha fått en grundläggande förståelse för och insikt i digitaliseringstrenderna och hur den skapar möjligheter för ditt företag och din affär. Du får också ett bra underlag kring vägval att ta beslut kring i din fortsatta digitaliseringsstrategi.

Innehåll

Programmet varvar inspirerande föreläsningar, konkreta övningar, gruppdiskuss-ioner och individuell coachning. Genom det unika samarbetet med Linköpings universitet får du ta del av den senaste forskningen. I den individuella rådgivningen av både Almi och forskare får du applicera de nya insikterna och kunskaperna på den egna verksamheten.

Programmet startar med en kickoff där gruppen lär känna varandra, därefter följer tre gruppträffar samt en återträff. Gruppträffarna kommer att ha följande teman:

  • 15/2: Grundbegrepp som big data, machine learning och block chain mm. Vad de innebär och hur de har bäring på företag och affär.
  • 30/3: Digitala affärsmodeller: vad det innebär och hur de tillämpas i praktiken.
  • 19/4: Digitala kundresor: hur man kan underlätta värdeskapande tillsammans med kund med hjälp av digitalisering.

 Allt arbete sker under sekretess och ni matchas in i en grupp där inga konkurrerande företag finns.

Målgrupp:

Alla branscher inom B2B

Deltagare:

6-8 företag i tillväxtfast.

Deltagaravgift:

Kostnaden för företag är 7 000 + moms. 2 deltagare per företag ingår.

Programmets längd och start:

Start med kickoff 14/2 (kl 12-20), 3 gruppträffar 15/2, 30/3 och 19/4 (alla kl 9-16). 3 möten med coach, kickout.

För kontakt och anmälan:
Stefan Wilhelmsson, 013-20 07 06
stefan.wilhelmsson@almi.se

Lisa Elfström, 013-20 07 23
lisa.elfstrom@almi.se

Susanne Pettersson, 013-28 24 48
susanne.pettersson@liu.se


Detta är en del av Kunskapsbron, är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska unionens Regionala Utvecklingsfond.