Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Torkild Sköld: Vinnande arbetsglädje – en föreläsning om motivation till förändring och inspiration till att vilja förändras

  • 16 May, 00:00

Torkild föreläser om ledarskap och arbetsglädje och menar att oavsett om du arbetar som ledare för andra eller ej så är du alltid ansvarig för ditt eget liv. Torkild anser att det finns ett direkt samband mellan eget ansvar och prestation likväl som det finns mellan tillfredställelse och resultat i så väl arbetsliv som privatliv.