Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Seminarium om finansiering och stöd till innovativa lösningar för omställning av energisystemet

  • 23 November, 00:00

Science Park Mjärdevi inbjuder till ett seminarium med fokus på finansiering och stöd till små och medelstora företag som utvecklar innovativa lösningar för omställning av energisystemet.

Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är en av världssamfundets största utmaningar. Alla goda krafter och innovativa lösningar behövs för att möta en klimat- energi- och resurseffektiv framtid.
Välkommen till ett seminarium där Energimyndigheten presenterar sin verksamhet samt aktuella och framtida utlysningar där små och medelstora företag kan söka pengar för att utveckla och marknadslansera morgondagens energismarta produkter och tjänster.

Seminariet genomförs i samverkan med Cleantech Östergötland, LEAD företagsinkubator och Norrköpings Science Park

Program:
09.00 -09.10 Välkommen, Helena Kock Åström, Science Park Mjärdevi
09.10 Energimyndigheten presenterar verksamhet och värdeerbjudande, Sasan Shaba, Energimyndigheten
10.15 Plattform för att synliggöra regionens energiinnovationsföretag, Eric Holmstedt, Norrköpings Science Park
10.45 20-minuters enskilda möten Energimyndigheten och företag (önskemål om möte med Energimyndigheten anges i anmälan)
11.30  Lunchmingel
12.15 Eventuellt fortsatta möten Energimyndigheten och företag

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan senast den 20 november
Varmt välkomna!