Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

OBS Nytt datum! Rekryteringar i Science Park Mjärdevi under 2017

  • 1 March, 00:00

Rekryteringar i Science Park Mjärdevi

Under 2017 har många nya talanger hittat till företagen i Science Park Mjärdevi. Samtidigt är tillgången och behovet av talanger en av de viktigaste faktorerna för att företagen ska kunna växa vidare.

 

Tillsammans med Origo Group har Science Park Mjärdevi gjort en uppföljning av hur många personer som har rekryterats under 2017 och vilken bakgrund dessa personer har. Vi har också utvärderat de gemensamma kompetensförsörjningsinsatser  som har genomförts under 2017  samt tillsammans med er blickat framåt inför 2018 och hur behovet av nyrekryteringar ser ut.

 

Den 1 mars kommer  Gustav Pettersson från Origa Group att redovisa undersökningens resultat. Anna Broeders från Science Park Mjärdevi kommer presentera de olika initiativ som finns idag för att attrahera och behålla talanger i Science Park Mjärdevi.  Vi hoppas på intressanta diskussioner kring hur vi på Science Park Mjärdevi kan stötta er i ert framtida rekryteringsarbete.

 

Vi startar med frukost kl. 08.30 i Creactive, Mjärdevi. Presentationen startar kl. 09.00