Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Nätverksträff och workshop hos Region Östergötland 28/5

  • 28 May, 00:00
  • Teams eller Roxtorpsgatan 9, 582 73 Linköping
Sign up is closed
Region Östergötland vill skapa attraktiva och stimulerande vårdmiljöer där patienter, personal och besökare kan känna trygghet, identitet, trivsel och omsorg. Uppdraget för konstavdelningen innebär att arbeta med människan i centrum. Konst bjuder in till en personlig upplevelse, känslor, tankar och reflektion. Konsten bidrar också till gestaltande värden i ett större sammanhang där platser får identitet och innehåll med unika långsiktiga värden.
Konstavdelningen har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i Region Östergötlands lokaler. Konstuppdraget är regionsövergripande och sköts enligt fastslaget uppdrag. Konstsamlingen ägs av Region Östergötland och förvaltas av Konstavdelningen inom Regionfastigheter och innebär att säkerställa kvalitet, långsiktighet och professionalitet gällande konst i Regionens lokaler och utemiljöer.
All konst registreras i en konstdatabas i fastighetssystemet Faciliate. Utmaningen för workshopen är hur konstavdelningen kan ha koll på att konsten hänger kvar där den är registrerad och monterad.
Den 20 maj erbjuder regionen en rundtur i konstavdelningen för de som vill få en fysisk visning av lokalerna. Under detta tillfälle kommer Offentlig konsts behovsbild att beskrivas och besöket kommer att filmas så att de som inte kan delta får ta del av rundturen inför workshopen den 28 maj. Ange i anmälningsformuläret om du kommer att delta vid rundturen.
Syftet med workshopen den 28 maj är att ta fram tankar och idéer så att offentlig konst kan initiera ett pilotprojekt inom digital hantering av konst. Vi erbjuder möjlighet att delta både fysiskt eller via länk.