Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

När vi lär datorer på samma sätt som hundar, men att köra bil istället för vacker tass

  • 20 September, 00:00
@ CreActive i Mjärdevi
Deep learning har inom många områden förändrat både prestandan hos olika autonoma system och hur man arbetar med utveckling och träning av dessa system. Ett av dessa områden där deep learning ligger bakom en stor del av de framsteg som har skett under de senaste åren är autonoma fordon, och då framför allt det som kallas för självkörande bilar. Kom med på ett spännande seminarium där representanter från världsledande aktörer inom just fordonsindustrin (Jacob Roll på Autoliv och Peter Hall på Zenuity) delar med sig av deras erfarenheter ifrån hur de nya framstegen i samband med deep learning påverkar deras produkter/tjänster men också deras sätt att arbeta.