Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Lunch lecture

LiU Lunchklubben: AI och dess samhällspåverkan i vår nära framtid

  • 25 March, 11:45-13:00
  • Norrköping Science Park, Källvindsgatan 5
Sign up is closed

AI har slagit igenom på bred front i samhället, men än har vi bara skrapat på ytan. Med perspektiv från dess rötter till forskning och samverkan i absoluta framkant tar AI-forskaren Mattias Tiger med er på en vision av samhället 5-10 år bort, förankrad i nuvarande AI-tekniks begränsningar och möjligheter.

Med erfarenhet av applicerad AI inom såväl offentlig som privat sektor över en rad olika applikationsområden, presenteras även många lärdomar och hur man undviker de vanligaste misstagen som görs när man vill dra nytta av AI i sin verksamhet. Detta oavsett om ens verksamhet är forskning, produktutveckling, tjänster eller förvaltning.