Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Kultur i det nya normala – Om långdistansförhållanden, teamen och syftet

  • 6 December, 00:00
  • Goto 10 i Linköping och online
Sign up is closed

Välkommen till en föreläsning om företagskultur och organisation med Linus Jonkman!

Under pandemin så anpassade vi oss till situationen och löste den på bästa sätt. Nu när pandemin klingar av ser vi ett nytt arbetsliv. Vad är det nya normala? Hur arbetar vi med kulturen i en hybridssituation? Och vad har långdistansförhållande med det här att göra?

Under den här föreläsningen kommer Linus Jonkman, författare, föreläsare, illustratör och verksamhetsutvecklare ta oss igenom såväl forskning som målande exempel på mer eller mindre framgångsrika företagskulturer kan se ut. Vi kommer också prata om syftets betydelse, inte minst utifrån Linus bok  ”Glöd eller levebröd” som är skriven som en hyllning till människans inneboende drivkrafter, men också en liten påminnelse om våra behov av att ha ett syfte.

Sist men inte minst kommer Linus att nämna svensken som satte standarden för kreativitet, redan tidigt 90-tal.

Vi vill härmed bjuda in er till en föreläsning och diskussion kring dessa ämnen och hoppas på en förmiddag men inspiration, konkret input och dialog kring företagskultur i det nya normala. Kultur är en fråga som berör oss alla, därför välkomnar vi alla, både du som är chef och du som har en chef.

Vem är Linus Jonkman?
“Jag är författare, föreläsare, illustratör och verksamhetsutvecklare. Till dags dato har jag producerat tio böcker, bl.a. Introvert, den tysta revolutionen (2013). Jag är också personen bakom den humoristiska platsannonsen Desillusionerad redovisningsansvarig som blivit läst av en halv miljon svenskar”.