Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Inspirationslunch: Framtidens kompetenta ledningsgrupp – vad krävs egentligen?

  • 24 March, 00:00
  • Google Meet
Sign up is closed

Vad är det som gör att teknikutvecklingen får så mycket fokus just nu? Vad är det som gör digitalisering till en lednings- och styrningsfråga?

Digital transformation skapar förändringar inom alla organisationens aspekter: ledarskap, HR, IT och cybersäkerhet, kultur, uppföljning, beslutsfattande, innovation, interaktion med leverantörer och målgrupper, hållbarhetsarbete och så vidare. Digital transformation innebär med andra ord en lång förändringsresa genom ett ofta okänt landskap. Resan ställer särskilda krav på reseledarna, det vill säga ledningsgruppen. Om optimering av “business as usual” motsvarar en charterresa all-inclusive, så är digital transformation en expedition på en främmande kontinent.

I Linköpings kommun är chefer och ledare, på alla nivåer, nyckelpersoner som ska ges förutsättningar och stöd i att utveckla egen verksamhet med stöd av digitaliseringens möjligheter. Vi lever i ett landskap av krav och möjligheter och när det landskapet förändras, så förändras också kompetenskraven på de ledningsgrupper som är satta att leda verksamheten, vilket gör att digitaliseringen medför nya förväntade kunskaper hos varje chef i framtidens kompetenta ledningsgrupp.

Vi kommer att få lyssna på Fredrik Torberger, som leder Kairos Futures team med fokus på offentlig och idéburen sektor och omvärldsbevakar med ett särskilt fokus mot morgondagens medborgare och samhällskontrakt.

Inspirationslunchen körs via Google Meet och kommer denna gång inte att spelas in. Anmäl dig här.

Väl mött på en lunch i lärandets och inspirationens anda!


Missade du vår senaste inspirationslunch? Den finns att se i efterhand på Linweb (för anställda inom Linköpings kommun). Vi pratade då om förändringsledning, och hur man får med individerna och når förändring på riktigt.

Här hittar du inspelningen: https://linweb.linkoping.se/var-kommun/digitalisering/inspirationsforelasningar/tidigare-inspirationsföreläsningar/