Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Inspirationsföreläsning & studiebesök Saab

  • 11 March, 00:00

Kom och inspireras av Bernt Henriksen från Automation Region.
Se fler sidor av automation, vad det kan innebära, var det kan användas. Bernt utgår från frågeställningen ” Tur eller struktur?” och gör kopplingar till Lean och processarbete.
Vi avslutar med studiebesök hos Saab Aerostructures.

 Målgrupp? Du/ni som deltar i processen för investeringsbeslut
Anmälan? Till elin.hultman@skill.se.
Ange personnummer (10 siffror) samt behov av specialkost vid anmälan. Personnumret behövs för studiebesöket på Saab.

Välkomna till Robotlyftets aktiviteter våren 2020
Robotlyftet är en satsning som består av ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Genom dessa stödinsatser är förhoppningen att fler företag vågar göra investeringar i automationsteknik och robotar. Allt i syfte att ge en ännu starkare och mer konkurrenskraftig svensk industri. Läs gärna mer om projektet på www.tillväxtverket.se