Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Innovationsprojekt 2018

  • 16 February, 00:00

Ett bra sätt att finansiera sin utveckling är att söka offentliga medel. Elisabet Ström, ägare och grundare av Priscia Kompetensutveckling, kommer under en timme ge er en överblick av vilka innovationsprojekt som kommer utlysas under året 2018 och från vilka myndigheter.

Vi bjuder in parter från företag , organisationer och myndigheter som även kan pass på att hitta lämpliga projektparter för ansökningar.

Ett sätt att finansiera sin utveckling är att söka medel och bidrag från aktörer som t ex EU, Vinnova och Tillväxtverket. Det finns flera typer av finansiering t ex för affärs- och teknikutveckling, kompetensutveckling eller för större samverkansprojekt.

Vi bjuder alla deltagare på kaffe och fralla!

Elisabet Ström driver sedan 2009 företaget Priscia AB. Med 18 års erfarenhet av kompetens- och affärsutveckling ligger Elisabets fokus nu på att erbjuda företag, organisationer och offentliga aktörer konsulttjänster för att söka extern finansiering för affärs- och kompetensutveckling via olika bidrag. Priscia har hjälpt sina kunder att få projekt beviljade för totalt 173 miljoner kronor från bland andra ESF, Horizon, Tillväxtverket och Vinnova.