Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Hur undviker vi jävla skitsystem? IT-studenter vill veta!

  • 5 September, 15:15-17:00
  • Goto 10, Teknikringen 7, Linköping
Sign up is closed
Hur utvecklar man ett IT-system som funkar användarvänligt och smidigt?

 

Till en speed dating på Goto 10 mellan studenter och företag söker vi efter utvecklare som jobbar med IT-system för professionella användare och som har kontakt med tänkta slutanvändare i sin yrkesroll.

 

Vi ses för en eftermiddag där studenterna får möjlighet att få kontakt med utvecklare och få information om vad det är för typ av system företagen utvecklar och hur systemen fungerar. Studenterna ska sedan försöka förstå perspektiv från användare, utvecklare och andra, i syfte att jämföra hur man ser på sina olika roller.

 

Efter detta kommer studenterna, som går första terminen på civilingenjörsprogammet i informationsteknologi, göra ett projekt där de i början av oktober under en timme ska intervjua företagsrepresentanter och användare av IT-system om deras olika perspektiv på vad som utgör ett välfungerande IT-stöd för yrkesverksamma.

 

Välkommen till en speed dating där företag möter och hjälper studenter. Kanske är de era framtida medarbetare? Linköping Science Park bjuder på eftermiddagsfika.

 

PS. Titeln på detta event är en anspelning på denna bok som ingår i studenternas kurslitteratur.