Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Growth Circle 2020 – Att förhålla sig till en föränderlig värld

  • 13 May, 00:00

Covid19 kom snabbt och påverkar oss alla i någon utsträckning. Många företag har redan märkt av svårigheter och andra kommer att behöva anpassa sina verksamheter framåt. Detta är en av de saker som påverkar vår värld idag men redan innan virusets utbrott var världen allt mer snabbrörlig och föränderlig, något om troligtvis kommer att hålla i sig även i framtiden.

Swedish Scale up och Unitalent anordnar nu en ny omgång för Growth Circle. Denna gång med det övergripande temat ”Att förhålla sig till en föränderlig värld”. I en värld som rör på sig gäller det att hitta möjligheterna på nya ställen!

Growth Circle kommer bestå av 7 träffar, två innan sommaren och fem träffar under hösten. Den första träffen kommer vara ett uppstartstillfälle där vi diskuterar vilka frågor som är intressanta för de fem träffarna under hösten. På de efterföljande träffarna kommer det vara talkshow-format med experter inom området samt diskussioner i smågrupper.

Nedan finns ett schema över träffarna. Det kommer finnas möjlighet att delta såväl fysiskt som digitalt. Vid digital närvaro används Zoom och diskussion i smågrupper kommer vara möjligt även då.

Anmälan om deltagande görs till: info@unitalent.se

Meddela sedan inför varje träff om du deltar fysiskt eller digitalt.

 

Fokusområde Datum
Uppstart 13 maj kl. 13.00 –17.00
Ledarskap 20 maj kl. 8.30 – 12.00
Försäljning Augusti
Finansiering September
Organisation Oktober
Kompetensförsörjning November
Internationalisering December