Global Impact Jam

Nov 8 - 9 2019, 09:00-16:30
Date has passed

Be a part of creating a more sustainable world

Nov 8-9 (heldagar), 2019 | Agora, Linköping, Sweden

Årets Global Impact Jam genomförs i samverkan med Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland. Utmaningen är: Hur kan vi med hjälp av tekniska lösningar (ex. IoT, sensoer, big data, visualisering, AI) öka kännedom om, upptäcka, larma om och bekämpa våld i nära relationer.

Läs mer på globalimpactjam.se

Nov 8 - 9 2019, 09:00-16:30
Date has passed