Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Frukostseminarium: Vakta din kodkvalité med SonarQube

  • 3 May, 00:00

SonarQube kan identifiera problemområden i din kod och hjälpa dig att se när kodkvalitén sjunker.

Många organisationer har utmaningen att under vidareutveckling hålla sin kod i gott skick. Ett verktyg som underlättar det löpande arbetet är SonarQube, som gör statiska kodanalyser av kod skriven i många populära språk. Genom att ständigt låta SonarQube övervaka din kodkvalité får du snabb återkoppling om den sjunker och data som göra att det går att ta välgrundade beslut om balansen mellan kodvård och funktionstillväxt.

Hans Hazelius demonstrerar SonarQube och visar hur man kan använda det för att identifiera problemområden i sin kod.