Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Frukostseminarium: Negativa utsläpp – är det vägen till en klimatpositiv framtid?

  • 10 November, 00:00
  • Digitalt (Zoom)
Sign up is closed

Cleantech Östergötland och 2050 Consulting bjuder in till ett digitalt frukostseminarium

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Men hur når vi dit?

  • Är kolinlagring i skogs- och jordbruksmark en del av lösningen?
  • Vilken roll kan Bio-CCS spela? Vad är skillnaden mellan bio-CCS och CCS?
  • Klimatpositiv, klimatneutral eller klimatnegativ – vad är vad?
  • Klimatkompensation – vad är det och fungerar det?
  • Hur påverkar klimatkompensation en organisations klimatberäkning?
  • Vad kom egentligen den statliga utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” fram till?

Vi diskuterar dessa frågor, begrepp och framtida lösningar i ett fullmatat frukostseminarium. Till vår hjälp har vi Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör vid Statens geotekniska institut (SGI) och regeringens särskilda utredare som kommer att berätta om utredningens innehåll och slutsatser.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal mellan företag som klimatkompenserar sina utsläpp av växthusgaser.

Medverkar gör även: Johan Rydberg, Vd, Cleantech Östergötland samt från 2050Mats Tedenvall, Göran Erselius, Helena Söderqvist, Linnea Granström och Malin Forsgren.

Evenemanget är kostnadsfritt och vi ser fram emot din anmälan senast måndagen den 9 november.