Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Frukostseminarie: Från kreativa möten till strukturerat innovationsarbete

  • 13 April, 00:00

Innovationsförmåga och kreativitet är inte längre någonting man kan välja att arbeta med eller inte. 

Med dagens snabba omvärldsförändringar gäller det att ha en kraftfull strategi för sitt utvecklings- och innovationsarbete. Man behöver ta till vara och utveckla medarbetarnas kreativitet. Om man inte gör det riskerar man att bli omsprungen av konkurrenter med nya erbjudanden och metoder. Lyckas man däremot, frigörs massor av energi och engagemang.
På så sätt kan man fortsätta att vara framgångsrik och en attraktiv arbetsplats.

Under seminariet kommer vi att presentera grunderna i ett strukturerat idé- och innovationsarbete och testa ett enkelt och effektivt sätt att genomföra ett kreativt möte. Vi diskuterar ledningens roll och den nya standarden för innovationsarbete och tittar på några exempel på hur andra har gjort i olika branscher och under olika förutsättningar.

Från 07.45 serveras frukostmacka, seminariet startar 08.00