Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Open house

Följ med till Vreta Utbildningscentrum – Öppet studiebesök för techföretag

  • 12 June, 10:00-12:00
  • Vreta Utbildningscentrum
Sign up is closed

Dagens lantbruk är en dynamisk och högteknologisk sektor som driver omfattande innovation både nationellt och internationellt. Framsteg inom Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och andra teknikområden öppnar dörrar för samarbete mot ett hållbart lantbruk. Hållbar lantbrukspraxis och säkerställandet av matförsörjningen är högsta prioritet för både företag och medborgare.

För att inspirera fler techföretag att engagera sig i lantbrukets utveckling bjuder Agtech Sweden, tillsammans med sina samarbetspartners, in till ett studiebesök på Vreta Utbildningscentrum.

Deltagarna kommer att få en guidad tur av Jan Vretemark, driftledare för lantbruksdelen av utbildningscentret. Jan kommer att visa exempel från både djurhållning och växtodling och ge en inblick i de utmaningar som dagens lantbrukare står inför.

Vreta Utbildningscentrum är ett av Sveriges största naturbruksgymnasier och erbjuder utbildningar inom naturbruksprogrammet med inriktningar som jordbruk, skogsbruk, hästhållning, transport, maskin och djur.

Genom detta studiebesök vill vi skapa en mötesplats för teknikföretag och lantbrukare. Företag får möjlighet att fördjupa sin förståelse för branschen, nätverka med andra företag som erbjuder tjänster och produkter inom området, samt direkt kommunicera med slutanvändarna och besöka deras arbetsmiljöer.

Välkomna!