Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

En dag om Hållbarhet – CAM-dagen 2017 

  • 16 November, 00:00

Välkommen till årets CAM-dag. I år genomförs CAM-dagen tillsammans med Almi och projektet VäxtHUS som En Dag Om Hållbarhet.

CAM-dagen har under eftermiddagen temat – Hållbarhet som Tillväxtmotor.

Anmälan: Klicka här

VäxtHUS

Dagen startar med en branschdiskussion med aktivt deltagande av VäxtHUSföretag och övriga deltagare.

– Arbetet i projektet är att utveckla ett hållbart förhållningssätt kring innovationer och hållbara strategier för tillväxt, och en modell är framtagen säger Peter Björling som är projektledare för VäxtHUS.

Under förmiddagen kommer projektet presenteras och hållbar affärsutveckling diskuteras varefter spännande branschdiskussioner med aktivt deltagande av närvarande företag och organisationer om affärsutveckling och hållbarhet.

Programinnehåll

08.30 Fika och samling – Öppning av dagen – projektet och hållbarheten

10.00 Grupper – övning samt diskussion
Vi diskuterar hållbarhet o olika branscher med fallföretag från VäxtHUS

– IoT – Indentive AB

– Tryck/ produktion –Storbildsfabriken AB

– Bygg – NGL teknik och energiteknik AB

– Offentlig upphandling – Optiplan Ab

– Tillverkning/ textil – Trikåby AB

– Återvinning – Sansac AB

12.00 Avslutande reflektioner från externa intressenter och finansiärer – Tillväxtverket, Näringsdepartementet, Region Östergötland, Almi

12.30 – 13.30 Affärslunch och registrering i Collegium

CAM-dagen

Årets CAM-dag är vad företagande syftar till – hållbar tillväxt och lönsamhet.

– Företagandet ska vara långsiktigt livskraftigt och då måste verksamheten vara i samklang med marknaden, med leverantörer, med medarbetare och förstås med samhället i stort, menar Tomas Nord, föreståndare för CAM.

För att få en god styrning genom detta spänningsfält kommer Frida Boklund från Företagarna att agera moderator. Dagen innehåller globala internationella företags syn, investerares hållbarhetsmål, regionala goda exempel och med det gemensamma om hållbarhet som tillväxtmotor för små och medelstora företag.

13.30 KeyNote om Hållbarhetsstrategier

“Hur resonerar investerare kring hållbarhet?” – Mikael Karlsson, VD Almi Invest

”IKEAs hållbarhetsstrategi och påverkan på leverantörer” –  Per Berggren, Industrial Strategy manager, IKEA Industry AB

”Hållbarhet som drivkraft för affärsinnovation” – Dennis Pamlin och Magnus Karlsson, CyberCom

15.30 Goda exempel från Östergötland

Qlean, Petra Hammarstedt
Mixum, Magnus Franzén
WeMatter, Robert Kniola

16.30 Regionala intressenters syn på hållbarhet och tillväxt
East Sweden Tillväxtkapital – Lena Lyckenvik
Danske Bank, Maria Simonson,
Åtvidabergs Sparbank, Ronny Mårtensson
2050, Malin Forsgren

17.00 Paneldiskussion – Hur tar vi detta vidare till fortsatt hållbar tillväxt?
Med deltagare under hela dagen och under ledning av moderator Frida Boklund

Sammanfattning och fortsatt nätverkande