Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Effective Company Directorship (Rätt fokus i styrelsearbetet) ENG

  • 19-20 November

(Nu erbjuder StyrelseAkademien möjligheten att gå vår styrelseutbildning (samt certifiering) på engelska. Utbildningen är ett resultat av ökad efterfrågan och speglar samhällsutvecklingen och våra svenska företag. Globaliseringen och affärer över gränser innebär nya utmaningar för styrelsen och det blir allt vanligare att rekrytering sker av ledamöter med utländsk härkomst och erfarenhet och som behöver sätta sig in i svensk bolagsstyrning.)

The aim of this certificate-course is to expand participants’ knowledge of corporate governance and the work of boards to enable them to contribute more actively and professionally to the competitiveness and success of companies and organisations. The course provides a solid platform for future directorships. The course comprises 16 hours of training. This certificate is awarded to participants who have completed the training by passing an approved final examination.

 

Date: 19 and 20 november (two days)
Time: 08.30- ca 17.30
Location: Linköping, Sweden
Address: in progress

Accredited teacher: Daniel Yar Hamidi

Price: 13 600 kr SEK  12 200 kr SEK (member prices)
(Excluding VAT)
Further information and questions please contact:
daniel.yar@styrelseakademien.se
+46 (0)73-361 32 53