Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

DevLin2017

  • 18-20 October

DevLin2017 förmedlar kunskap, inspiration och erfarenheter om modern system- och programutveckling och består i år av tre delar.

  • 18/10 – Workshop “Testable Architecture” – Aslak Hellesøy (cucumber-skaparen)
  • 19/10 – Konferensdag – presentationer, inspiration och träffpunkter
  • 20/10 – Workshop “Lean Change Management” – Jason Little

Självklart har Agile, Lean, Kanban och andra moderna tekniker och modeller en framträdande roll, men även frågor om organisation, HR, TDD och “hard-core” teknik har också sin plats.

Konferensdagen på DevLin2017 kommer att bestå av ett par keynotes, flera spår med presentationer på många olika teman relevanta för dig som arbetar i en utvecklande organisation.

Några exempel på ämnen från tidigare års konferenser: Agile & Lean, Kanban, Scrum i utvecklingen och andra delar av organisationen, team, teamutveckling och självorganisering, moderna synsätt på storskalig utveckling, projektledning och styrning, programmeringsspråket GO, agil & modern, utveckling, test och leverans, utvecklingsverktyg och -tekniker, kvalitet i kod och produkt.

Du kan förstås både bidra och föreslå talare eller ämnen genom att skicka ett mail till events@responsive.se