Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Brexit och mitt företag – vad bör jag tänka på?

  • 31 May, 00:00

Den 29 mars meddelade Storbritanniens premiärminister Theresa May att artikel 50 i Lissabonfördraget aktiveras och utträdet ur EU påbörjas. De närmaste (minst) två åren innebär osäkerhet med många frågor och få svar.

Storbritannien är inte bara viktigt politiskt för Sverige utan är även en av våra stora handelspartners. För svenska företag kan Brexit komma att medföra både oklarhet, byråkrati, ökade kostnader och en förändrad konkurrenssituation

Det är därför viktigt att man som företag redan nu börjar titta på eventuella konsekvenser av Brexit och ta fram alternativ för hur man skall hantera en framtida situation.

Tag chansen att lyssna, ställa dina frågor och diskutera med våra experter som delar med sig av analyser, slutsatser och erfarenheter.

Program

  • ”Brexit – vår analys av potentiella implikationer för handeln”
    Anneli Wengelin, Ansvarig Tull- och handelsprocedurer, Kommerskollegium
  • ”Storbritanniens möjligheter och affärskultur”
    Fredrik Häggström, Handelssekreterare, Business Sweden, London
  • Diskussion och dialog

Deltagaravgift

Kostnadsfritt för medlemmar i Östsvenska Handelskammaren, partners till Business Sweden och Mjärdeviföretag.
Övriga 250 sek + moms.

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Partners

Detta är ett samarrangemang mellan Östsvenska Handelskammaren, Business Sweden och Mjärdevi Science Park.