Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Att skapa en inkluderande arbetsplats

  • 15 December, 00:00
  • Digitalt (Zoom)
Sign up is closed

Fördjupad growth circle

Varför ska vi bry oss om mångfald och jämställdhet? I takt med att konkurrensen blir allt högre är det viktigare än någonsin att attrahera, behålla samt utveckla kompetenta medarbetare. Mångfald och jämställdhet blir då en strategiskt viktig nyckelfaktor. I denna serie med fördjupade Growth Circles erbjuds verktyg för att på bästa sätt kunna rekrytera fördomsfritt, nyttja likheter och olikheter och skapa effektiva team och ett innovativt klimat.

Denna Growth Circle riktar sig främst till teamledare, projektledare och chefer. Den inleds med en designworkshop på 2 timmar. Där inventeras dina bolagsspecifika och generella utmaningar kopplat till jämställdhet och mångfald. På så sätt kan innehållet anpassas utifrån deltagarnas specifika behov. Under tre tillfälle arbetar vi sedan vidare med de utmaningar som har identifierats under designworkshopen. Vi ser gärna att man är två representanter från deltagande företag under programmet då vi kommer att arbeta mycket praktiskt

Arbetet leds av Henning Lantz från Psykologpartners och Louise Fältskog från FabHR.

Datum & tid

  • Inledande workshop:  Tis 15 dec. Kl 9-11.
  • Fördjupningstillfälle 1: Tor 21 jan. Kl 9-12.
  • Fördjupningstillfälle 2: Tis 16 feb. Kl 9-12.
  • Fördjupningstillfälle 3: Tor 18 mars. Kl 9-12.

Samtliga träffar kommer ske digitalt över Zoom.