Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Advanced Materials Arena – workshop

  • 12 June, 00:00

Framtidens material kommer i allt högre utsträckning att skräddarsys för olika tillämpningar med höga krav på hållbarhet, flerfunktionalitet och uppkoppling. Nya tillverkningsmetoder, exempelvis additiv tillverkning, kopplat till de senaste rönen inom materialforskningen ger idag oanade möjligheter till nya innovativa produkter med extrema krav på funktion, kostnad och återvinning.

Alla intresserade bjuds in till en workshop för att tillsammans ta fram förslag på hur Östergötlands aktörer tillsammans kan tillgängligöra och omsätta forskning och utveckling som sker inom materialområdet i regionen samt vidare nationellt och internationellt till nya produkter och tjänster. Målgruppen är små- och medelstora företag, större industrier, forskningsaktörer, regioner och kommuner. Under workshopen diskuterar vi ett konkret förslag att skapa en ”Innovation materials arena” i Linköping. Visionen är en regionalt placerad ”verkstad” med ändamålsenliga lokaler där vi samlar utrustningar, företag, forskningsaktörer och entreprenörer m.fl. under samma tak och därmed skapar en gynnsam miljö med ”korskopplingar” mellan olika aktörer. Utgångspunkten är att bygga vidare på framgångsrika regionala initiativ inom materialområdet.