Idag samlades Cyberlys nätverk på Visualiseringscenter C i Norrköping för en inspirerande träff i samarbete med Digital Forensics Sweden som bjöd på spännande diskussioner om de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen för med sig inom kriminalteknik och bekämpning av cyberbrott.

Efter en demonstration av Digital Crime Scene på Visualiseringscenter, hälsades vi välkomna till domen av Lisa Lindgren, vd för Visualiserings Center C, och fick smakprov på forskning och produktioner som skapas här.

Niclas Fock, VD för Santa Anna IT Research Institute och delaktig  i WASP, Wallenbergsstiftelsens stora forskningssatsning på AI, gav oss en inblick i hur den digitala eran har skapat nya spelplaner för kriminell aktivitet. Historiskt sett har kriminalteknik handlat om att säkra fysiska spår som fotavtryck, blodfläckar, fingeravtryck och DNA. Men med framväxten av internet och AI har nya typer av cyberbrott blivit allt vanligare. Idag finns det en digital komponent i alla brott.

Jonas Hansson, CISO på Axis Communications, pratade om vikten av öppenhet och transparens i allt från AI-utveckling till kriskommunikation vid cyberattacker. Det är grundläggande för att bygga förtroende, vilket är centralt för att kunna agera snabbt när det väl behövs.

En annan viktig aspekt för att skapa tillit till AI-system är förklarbarhet, vilket Stefan Axelsson från Stockholms universitet belyste. I takt med att AI blir mer avancerat utmanas människor att förstå och spåra hur algoritmer kommer fram till ett resultat. Förklarbar AI blir avgörande, inte minst vid sammanställning av digitala kriminaltekniska bevis.

Sammanfattningsvis var nätverksträffen i Norrköping ytterligare en viktig dialog i syfte att bättre förstå de digitala utmaningar som vi står inför. Vi ser fram emot fler liknande träffar i framtiden där vi kan fortsätta att dela kunskap och erfarenheter inom detta ständigt utvecklande område.

Är du intresserad av delta i kommande träffar med Cyberly? Skriv upp dig på Cyberlys nyhetsbrev för att få uppdateringar om alla våra event. Klicka här för att gå med i nätverket.