Alten

Alten är ett internationellt konsultföretag inom teknik och IT. Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, därför skapar vi möjligheter att få arbeta med det man har passion för.
Vi erbjuder allt från resursförstärkning och specialistkompetens till leverans av arbetspaket genom hela produktutvecklingskedjan.
Teknikringen 8
58330 Linköping
Teknikringen 8
T8
W1 Trapphus