Final application date

14 February, 2020

Börjar det bli dags att göra ditt exjobb? Är du intresserad av bildbehandling? Tycker du det är kul att använda teknik för att göra bra saker? Då är vi det du söker!

Vad vi gör

Agricam är ett mjukvaruföretag med inriktning mot lantbruk. En av våra befintliga tjänster, som tillhandahålls som en Software-as-a-Service, detekterar begynnande inflammation i mjölkorganet hos kor för att göra det möjligt att arbeta förebyggande mot sjukdom, reducera användningen av antibiotika samt öka lönsamheten för lantbrukaren.

För att åstadkomma detta används bland annat värmekamerateknik, bildbehandling, maskininlärning och statistik. För att kontinuerligt förbättra vår tjänst utvecklar vi även interna verktyg för systemövervakning och analys samt data- och bildanalys.

Inför våren 2020 har vi två förslag på exjobb:

1. Analys av värmebilder

Värmekamerasystemet vi använder samlar in bilder på kor när de går förbi de uppsatta kamerorna på gården. För att mappa rätt bild till rätt ko används RFID-teknik och den förväntade tiden det tar för en ko att passera systemet. Vi vill undersöka möjligheten att skapa en mer effektiv koppling mellan kor och bilder genom att studera hur kon rör sig mellan bilderna i sekvenserna.

2. Filtrering av relevant information i bilder

I dagsläget finns en algoritm som identifierar mjölkorganet i bilden. Med hjälp av bildbehandlingsteknik vill vi filtrera bort irrelevant information ur bilderna såsom bakgrundsbrus och felaktiga pixelvärden.

Vem du är

Du läser ett tekniskt program och är intresserad av bildbehandling.