Final application date

18 September, 2022

Company

Nordic Energy Audit

Contact

Tomas Kindstedt

tomas.kindstedt@nordicenergyaudit.se

0723-23 33 07

Vi söker en resultatorienterad energispecialist med känsla för kund, relationsbygge och samarbete!

Nordic Energy Audit är bolag inom cleantechsektorn. Ett ungt företag, grundat av forskare på Linköpings universitet med världsledande kompetens inom energiledning och energieffektivisering. Vårt bolag deltar i Linköping Science Park tillväxtprogram, och växer med omvärldens ökade intresse för de energi- & klimatutmaningar som finns där våra lösningar ökar energieffektiviteten och minskar CO2-avtrycket, ett viktigt bidrag till energiomställningen och minska den globala uppvärmningen, du kan bli en del av lösningen!

Vi utvecklar en molnbaserad mjukvara i form av en energiledningsplattform, NEAD®, som stödjer industrin i sitt energi- och hållbarhetsarbete samt hjälper myndigheter och kommuner att tillgängliggöra och bedriva det regionala och nationella arbetet med energieffektivisering för att nå klimatmålen. Vi har i dagsläget flertalet användare av NEAD®, dessutom stöttar vi många av våra kunder med konsulttjänster, vår drivkraft är att växa vår affär och hjälpa våra kunder på sin klimatresa – gärna med än mer hjälp av NEAD®.

Vårt team idag består av 10 anställda som engagerar sig i olika utsträckning med en blandning av heltid- och deltidsanställda. Vi har en rad kompetenser och erfarenheter i form av världsledande forskare som grundare tillika styrelse som agerar rådgivande och stöttande till den operativa verksamheten, seniora projektledare, energi- och miljöspecialister, försäljnings- och kundansvariga, produktansvariga samt programvaruutvecklare. Du kommer samarbeta och vara i tät kontakt med de flesta av kollegorna samt arbeta i kunduppdrag hos såväl industrier som myndigheter både på plats hos kund samt från vårt kontor i Linköping.

Att vara en del av en snabbväxande startup innebär att du får stora möjligheter till att påverka och göra skillnad, korta beslutsvägar och högt tempo i en föränderlig möjlighetssökande miljö. Samtidigt ställer det stora krav på flexibilitet och samarbete där vi med gemensamma krafter och engagemang skapar nya möjligheter. Ditt uppdrag kommer kretsa kring att genomföra projekt inom energiledningsområdet där vi hjälper såväl industrier som myndigheter. Ett uppdrag sträcker sig normalt från några månader till över ett år och beroende på uppdragets storlek tillsätter vi ett projektteam där du har stöd av projektledare och andra energi-och miljöspecialister.

Idag har vi flertalet projekt såväl nationellt som internationellt och vi ser att vår marknad växer på båda fronterna.

Hur ser en typisk arbetsvecka ut?
En typisk vecka innehåller möten med kollegorna för planering och rapportering av arbete och behov av stöttning. Även tid för fokuserat arbete med kundprojekt där mycket informationsinhämtning sker genom nära kontakt med kund, våra egna erfarenheter och problemlösningsförmåga. Utföra beräkningar, skriva rapporter och handlingsplaner innehållande råd och rekommendationer till kundernas klimatarbete samt genomföra presentationer hör till vanligheten.

Vårt täta interna samarbete i teamet gör att dina erfarenheter, lärdomar och reflektioner kommer hjälpa oss i flera sammanhang och för att växa som bolag hjälps vi alla åt för att förbättra vårt erbjudande, vår leverans och hur vi kan nå ut till flera, vilket även det utgör en stor del av NEAs gemensamma arbete.

Vem är du?
Du som person är resultatorienterad, relationsbyggande och har god samarbetsförmåga med såväl kollegor som kunder. Problemlösning och målmedvetenhet i ett strukturerat format beskriver dig väl och du känner en trygghet i det du gör.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:
Du har med fördel en ingenjörsutbildning från högskola eller universitet med inriktning mot exempelvis energi, hållbarhet och industriell ekonomi. Det är meriterande om du har erfarenheter från energirelaterat arbete i industrin eller myndigheter.

Du har goda kunskaper i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Svenska är viktigt, då våra kunder oftast föredrar det.

Vårt erbjudande
Heltid- eller deltidsarbete med goda möjligheter att få stort ansvar och möjligheter att utveckla dina förmågor som energispecialist. Du blir en del av ett bolag som är i en kraftig tillväxtfas präglad av entreprenörskap.

Sök genom att maila CV och personligt brev till:
Tomas.kindstedt@nordicenergyaudit.se
Tel: 0723-23 33 07 (Tomas Kindstedt)

Sista ansökningsdag: Vi jobbar med löpande urval. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot din ansökan!

Med vänliga hälsningar
Nordic Energy Audit, www.nordicenergyaudit.se