Final application date

20 February, 2022

Company

SICK IVP

Contact

Charlotte Axelsson

charlotte.axelsson@sick.se

+46 739 20 99 50

SICK är en världsledande leverantör av sensorer och sensorlösningar för industriella tillämpningar. Vi är ca 10 000 anställda i 50 länder och vårt huvudkontor ligger i Freiburg, Tyskland. SICK i Linköping är ett innovationscenter för Machine Vision och vi är 75 engagerade medarbetare med stort intresse för bildanalys och visualisering. I mer än 35 år har vi på SICK i Linköping framgångsrikt utvecklat och levererat mjukvara för teknikledande produkter inom 2D och 3D vision, liksom systemlösningar för t.ex. robotstyrning och kvalitetskontroll.

Kan du Computer Vision och utveckling i C++? Letar du efter utmaningar på en riktigt bra arbetsplats med teknik och innovation som kommer till användning över hela världen? Då kan en roll som utvecklare i vårt specialistteam på SICK vara det rätta.

Vi söker utvecklare för våra smarta industriella kameror med inbyggd AI och bildanalys.

Teamet vi söker förstärkning till är specialiserat på Computer Vision, bildanalys, Deep Learning, och algoritmer och modellering. Algoritmerna kör på våra 2D- och 3D- industrikameror och behöver implementeras effektivt för maximal prestanda. Vi använder accelerationshårdvara för särskilt krävande beräkningar. Teamet arbetar tätt ihop både med andra team som utvecklar mot dessa inbyggda system, samt team som utvecklar applikationer och avancerad datavisualisering. Vi arbetar i agila självstyrande team och lägger vikt vid en kultur av prestigelöshet och att hjälpa varandra. Vi ligger i framkant av innovation och utveckling genom att alltid testa nya saker. Att ha kul på jobbet är viktigt! SICK är ett internationellt företag och kontakt med utvecklare över hela världen är en naturlig del i arbetet.

Vi söker dig som har kunskap inom Computer Vision och angränsande områden, samt erfarenhet av utveckling av inbyggda system i C++. Det är meriterande om du arbetat med effektiva implementationer på inbyggda system, t.ex. med SIMD-instruktioner, eller mot olika former av accelerationshårdvara som FPGA, GPU eller liknande.

På SICK Linköping är vi mycket stolta över vårt arbete med att vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Under flera år, nu senast 2021, har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt undersökningen Great Place to Work. Vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck och vi engagerar oss på olika sätt för att bidra till samhället och öka mångfalden och trivseln på vår arbetsplats.

För mer information kontakta:

Daniel Rydström, Manager R&D Algorithm Team, daniel.rydstrom@sick.com, 013-36 21 41

eller

Charlotte Axelsson, HR Manager, charlotte.axelsson@sick.se, 0739-209950

Välkommen med din ansökan senast 2022-03-31?. Vi gör löpande urval och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt person.

SICK is a world-leading supplier of sensors and sensor solutions for industrial applications. We have about 10,000 employees in 50 countries and our head office is located in Freiburg, Germany. SICK in Linköping is an innovation center for Machine Vision and we are 75 committed employees with a great interest in image analysis and visualization. For more than 35 years, we at SICK in Linköping have successfully developed and delivered software for technology-leading products in 2D and 3D vision, as well as system solutions for e.g. robot control and quality control.

Do you know Computer Vision and development in C ++? Are you looking for challenges in a great workplace with technology and innovation that will be used all over the world? Then a role as a developer in our algorithm specialist team at SICK may be right for you!

We are looking for developers for our smart industrial cameras with built-in AI and image analysis.

The team we are looking to reinforce is specialized in Computer Vision, image analysis, Deep Learning, and algorithms and modeling. The algorithms run on our 2D and 3D embedded cameras and they need to be implemented efficiently to maximize performance. For particularly demanding calculations we use hardware acceleration. The team works closely with both other embedded development teams, as well as teams that develop applications and advanced data visualization. We work in agile self-governing teams and place emphasis on a culture of low prestige and helping each other. We are at the forefront of innovation and development by always trying new things. Having fun at work is important! SICK is an international company and contact with developers all over the world is a natural part of daily work.

We are looking for you who have knowledge in Computer Vision and related areas, as well as experience of embedded development in C ++. It is an advantage if you have previously worked with effective implementations on embedded systems, e.g. with SIMD instructions, or various forms of acceleration hardware such as FPGA, GPU or similar.

At SICK Linköping, we are very proud of our work to be a healthy and attractive workplace. For several years, latest in 2021, we have been named one of Sweden’s best workplaces according to the survey Great Place to Work. We work actively to reduce our climate footprint and we engage in various ways to contribute to society and increase diversity and well-being in our workplace.

For more information contact:

Daniel Rydström, Manager R&D Algorithm Team, daniel.rydstrom@sick.com, +46 (0)13 36 21 41

or

Charlotte Axelsson, HR Manager, charlotte.axelsson@sick.se, +46 (0)739 209950

Welcome with your application no later than 2022-03-31?. We make ongoing selections and fill the position as soon as we have found the right person.