Michael Camitz. Foto: Oskar Omne

Region Uppsala har haft ett bra system för innovationsbolagen – men Swedish Scaleups har hjälpt de bolag som finns i regionen att bli mer synliga för investerare.

Innovativa bolag i olika delar av östra Mellansverige har förstås mycket gemensamt, oavsett vilken region de råkar vara verksamma i. Därför har samverkansprojektet Swedish Scaleups varit mycket lyckat, eftersom det har skapat kanaler mellan regionerna. Det menar Michael Camitz, projektledare på Uppsala Innovation Centre, UIC.

– När vi inledde projektet fanns det inga upparbetade vägar för kommunikation och utbyte med andra regioner i östra Mellansverige. Det gör det nu, och det är väldigt värdefullt för både de enskilda regionerna och, inte minst, för de bolag som har fått ta del av programmet. Ingen av regionerna hade kunnat genomföra ett sådant här program på egen hand, säger han.

Viktigt att inte släppa företag

Enligt Michael Camitz har de i Uppsala-regionen ändå haft bättre förutsättningar än många andra när det gäller system för att tillvarata växtkraften i innovationsbolag.

– Vi har ett väl fungerande system, bland annat för att de olika aktörerna i innovationssystemet har så tydliga roller och respekterar varandra. Om man är innovatör och söker stöd eller råd så är det lätt att veta vart man ska vända sig.

Men han anser att det kan vara nära till hands att fokusera alltför mycket på startup-bolag, för att sedan släppa dem när de har kommit en bit på vägen.

– Om du lägger tid på bolag som har kommit lite längre kan du få väldigt mycket högre utväxling på insatserna. Det ena ska i och för sig inte utesluta det andra, det är förstås viktigt att hjälpa startup-bolag, men det gäller att ha passande erbjudanden även för de som är i en mer mogen tillväxtfas. Det har vi lyckats skapa genom Swedish Scaleups-projektet, säger han.

Inga har gått under radarn

I Uppsala har den främsta utmaningen varit att hitta de bolag som passar in på beskrivningen av ett ”scaleup-bolag”, menar Michael Camitz.

– Om de ska bli ”synliga” för bland annat investerare krävs det en viss kritisk massa. Tillsammans med bolagen i de andra regionerna har det blivit lättare för dem att få uppmärksamhet.

Entusiasmerat och pekat på möjligheter

Han understryker att det stöd som bolagen har fått har varit i form av coachning. Det har alltså inte varit frågan om att gå in och ha en mer styrande eller företagsledande roll.

– Vi har entusiasmerat och pekat på möjligheter. De har kunnat använda oss som rådgivare, men sedan har de varit fria att gå i den riktning de velat.

För ett flertal av bolagen har hjälpen att presentera sig inför nya investerare varit något av det mest värdefulla, tror han.

– Många av dem skulle nog ha klarat sig alldeles utmärkt utan oss, men jag är övertygad om att vårt coachningsstöd har gjort det lättare för dem att få fart på tillväxten.

Coachningen har bland annat inneburit att bolagen har utmanats att ”tänka större” och att inte bli för bekväma i sina befintliga positioner.

– Det handlar om att få dem att fullfölja sina tillväxtplaner. Det är lätt hänt att de långsiktiga frågorna skjuts på framtiden när man blir upptagen av allt det praktiska som behöver tas om hand.

På bilden: Michael Camitz. Foto: Oskar Omne