Projekttid: januari 2019 – december 2028

Agtech 2030 är ett Vinnväxtinitiativ för att bygga upp en innovationsmiljö och aktivera en kraftsamling med siktet inställt mot morgondagens lantbruk. Bland fokusområdena kan nämnas sensorer, digitalteknik, artificiell intelligens och sakernas internet – men också affärsutveckling. Inom Agtech 2030 ingår flera privata och offentliga organisationer med visionen att bidra till att möta samhällsutmaningar relaterade till lantbruket och dess relaterade sektorer. Läs mer här!

Kontakt:

Processledare: Per Frankelius, per.frankelius@liu.se, 013-28 15 96