Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Hela Sverige innoverar – Östgötsk IoT på Innovationsveckan 2021

  • 6 October, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed

Hela Sverige innoverar – Östgötsk IoT på Innovationsveckan 2021

Anslut till mötet här!

Genom communityn IoT World har offentliga verksamheter testat nya möjligheter och utvecklat sitt kunnande inom Internet of Things. Nu vill vi dela med oss av utmaningar och lärdomar och inspirera fler till att utforska potentialen med IoT-lösningar inom offentlig sektor. Den 6e oktober deltar IoT World i Vinnovas innovationsvecka med ett varierat program där vi berättar om några av våra olika projekt. 
Evenemanget är digitalt. Det går även bra att delta endast på några programpunkter. Ange i anmälan hur du vill göra. Efter varje presentation finns det tid för frågor och en paus.

PROGRAM

(scrolla för att läsa mer om programpunkterna)
13.00 Fika serveras
13:15 Smart container –  Nicklas Haraldsson, Prodelox
14:00 Internet of Things för framtidens Materialförsörjning inom Offentlig Sektor – Per Bröms & Torbjörn Eriksson, RISE.
15:15 Digital ledsagning i kollektivtrafiken – Carin Carelind, Östgötatrafiken
16:00 Avslutning

Om presentationerna

Uppkopplade containrar

Tekniska verken Avfall har en långsiktig plan för att skapa en digital representation för tillståndet av sina fysiska tillgångar. Fokus i detta projekt har varit container och frågorna som vi jobbat mot att svara på för container har varit: Var står jag? Vad väger jag? Vad innehåller jag? När ska jag tömmas? För att kunna svara på dessa frågor har denna första del i projektet framförallt handlat om utvärdering av sensorer och tankar kring hur data kan användas för att svara på flera frågor. På plats finns Nicklas Haraldsson, Prodelox och Tommy Andersson, Utsikt för att svara på frågor. Läs mer om projektet här! 

Internet of Things för Framtidens Materialförsörjning inom Offentlig Sektor

Dagens vårdsystem står inför stora utmaningar där ett ökat vårdbehov behöver tillgodoses med knappa resurser. En nyckelfråga är effektiva och fungerande varuflöden av läkemedel och förbrukningsmaterial. Med detta flöde avses aktiviteter såsom inköp/upphandling, kvalitetssäkring, lagring och leveranser av produkter, samt ett välfungerande informationsflöde. En nyckelfråga är att ha kontroll på den faktiska förbrukningen längst ute i kedjan, dvs så nära användarna som möjligt. Genom att ha denna kontroll är det möjligt att bygga upp system där flertalet aktiviteter, såsom tex orderläggning, kan ske automatiskt. Det saknas idag kontroll på vad som lagras vart och i vilka mängder på verksamhetsförråd. Målet med detta projekt är att mäta förbrukningen i sista ledet i flödet (dvs i förråden på enheten). Vi kommer att utvärdera olika tekniska lösningar som fungerar på olika typer av material såsom läkemedel, förbrukningsvaror och textilier. Detta kommer att testas i olika sorters verksamheter både i Region Östergötland samt kommunerna Linköping och Kinda. Efter genomfört projekt är målet att ha ett generiskt empiriskt kunskapsmaterial som kan användas för upphandling vid storskalig implementering av lösningar. Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. På plats finns Per Bröms & Torbjörn Eriksson från RISE. Läs mer om projektet här!

iot sverige, formas, energimyndigheten, vinnova

Digital ledsagning – Ett hjälpmedel för ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken.

Projektets utgångspunkt är att skapa en digital lösning som ledsagar synskadade i den dynamiska kollektivtrafiken. Lösningen ska inte ställa krav på nya fysiska installationer, kostsam utrustning på fordon eller nya hjälpmedel. Lösningen integrerar systemlösningar som applicerar digitala tvillingar av fordon, öppen data som delas i realtid och maskininlärning med mobilernas sensorsystem. Projektet finansieras av Vinnova inom området digitala hjälpmedel.

Nyttjande av relevant ny teknik:
– Öppen data
– Digitala tvillingar
– Maskininlärning
– Mobilteknologi, mobilens sensorer, AR (förstärkt verklighet)
– Ny kunskap kring Mobilteknologins förmåga – sensor och kommunikation med användaren

Projektdeltagare var:  VTI, RISE, LiU, Synskadades riksförbund, Gaia och Östgötatrafiken.

På plats finns Carin Carelid, Östgötatrafiken. Läs mer om projektet här!