Behovsägare: Tekniska verken

Projektdeltagare: Utsikt Bredband AB, Attentec

Utmaning

Affärsområde Avfall inom Tekniska verken hanterar ungefär 1000 containrar, flak och undermarksbehållare. Majoriteten av dessa töms enligt schema och resterande via avrop, trots att deras bedömning är att ungefär hälften av alla behållare skulle kunna tömmas mer sällan. I projektet undersöks nyttorna av uppkopplade containtrar. Som hur man genom fjärravläsning via sensorer kan få ökad insikt om hur kärl fylls och med vilket avfall. Insikterna från projektet skulle ge Tekniska verken möjlighet att tömma behållarna vid behov samt ytterligare anpassa avfallssystemet efter sina kunder.

Lösning

Affärsområde Avfall avser att koppla upp containrar som hyrs av SAAB, Scan och Hemköp med sensorer med funktionerna nivåmätning, positionering, rörelseindikatior och brandindikator. Utsikt Bredbands har nio uppsatta gateways som sensorerna sänder data till och som därefter omvandlas till användbar information som kan visualiseras. På sikt kan datan leda till lärdomar och användas  som beslutsunderlag. Genom positionering kan administrationen kring underhåll, planering och lagerhållning av containrar effektiviseras. Positionering minskar också stöldrisken då den ger möjlighet att följa transporter av känsligt eller farligt avfall. Sensorer som är utrustade med rörelse- eller brandindikator kan varna för rörelse eller brand.

Fortsättning

Tekniska verken har drivit flera delprojekt inom området avfall på temat ”Smart Container”. I det första projektet kom vi i mål med att fånga sensorsignalerna från containrar till mottagande system och presentation för användaren. Dock visade sig under valideringsperioden att sensorsignalen var för otillförlitlig för att kunna implementera i ett arbetsflöde. Problem med framförallt wellpapp som skapade fluktuerande värden då nya kartonger kastades in i containern. Därför startades delprojekt 2 med syfte att ta fram olika prototyper av sensorriggar som klarar att mäta innehåll under varierande förhållanden. Prototyper gjordes i mars 2021.

I och med dessa har vi skapat oss förutsättningar för att kunna gå vidare och besvara den ursprungliga frågeställningen med att kunna göra bättre analyser kring hantering och flöden av avfall som kan utnyttjas till optimering av logistiksystemet. Där vi beaktar hela systemet inbegripet kärl, bilar och bakomliggande system för att kunna validera de önskade samhällsnyttorna med projektet i form av minskade kostnader och minskad trafik.

KontaktpersonEmanuel Lindblad