IoT-väskan – Ett mobilt, pedagogiskt verktyg för att berätta om Internet of Things

IoT kan upplevas som abstrakt för den som inte är insatt och det kan vara svårt att veta hur man ska förklara tekniken och påvisa möjligheterna på ett pedagogiskt sätt. Nu har IoT World och Sigma Connectivity tagit fram ett verktyg för att underlätta just detta!

Under året har IoT World arbetat tillsammans med Sigma Connectivity för att ta fram en ny version av IoT-väskan (läs mer om tidigare versioner här). Väskan innehåller flertalet sensorer, egen internetuppkoppling och kopplas enkelt upp med en enda elsladd. Till väskan finns ett antal förprogrammerade Case som visar på de olika funktionerna.

– Våra medlemmar i IoT World kommer kunna använda väskan för att demonstrera IoT på sina verksamheter eller inför sina kunder. På så sätt kan vi minska tröskeln för att inkorporera IoT-lösningar, berättar Ulrika Johansson, projektledare IoT World.

Ta en kik på hur det såg ut när vi hälsade på hos Sigma Connectivity och fick en genomgång av väskan av Alexandra Lindén.

Så snart väskan är helt färdigställd kommer IoT World att gå ut med information till er medlemmar om hur och när ni kan låna väskan.