Behovsägare: IoT World

Projektparter: Linköpings universitet, RISE, Linköping Science Park

Utmaning 

Hur kan man inspirera mellanstadieelever till att vilja lära sig mer om Internet of Things? Projektets syfte var att skapa ett lektionsunderlag med labbmaterial som skulle kunna genomföras av barn i ålder 9-12 med stöd av lärare. Labben skulle anknyta till skolans kursplaner i teknik och under labben ska eleverna erhålla kunskap om sensorers användning och lära sig begrepp kring IoT. 

Lösning 

En projektgrupp av åtta civilingenjörsstudenter gick samman i sitt kandidatarbete för att en förstudie, skapande av koncept och prototyp samt genomföra en fältstudie där en skolklass fick testa prototypen.  Gruppen tog fram en laborationsväska med en uppgift som eleverna skulle lösa, tekniska instruktioner för lärare och elever samt det material som behövdes för att genomföra uppgifterna. I laborationen skulle eleverna, i tre steg, hjälpa en bankdirektör att skydda ett bankvalv genom att koppla sensorer som skapar larm och fällor. 

Lärdomar

I utvärderingen av fältstudien menade 60% av eleverna att de ville arbeta mer med IoT medan resterande inte visste. De tyckte det var roligast när de fick saker att hända, såsom att bankvalvets dörr öppnades eller ett larm gick igång. Det som upplevdes som svårt var att hålla reda på de olika kablarna. Utvecklingsmöjligheter som projektgruppen identifierade var bland annat att förfina komponenterna och göra dem mer semantiska samt att en mindre del av utrustningen är förprogrammerad för att ge eleverna mer frihet. 

Läs projektrapporten och projektpresentationen här!