Behovsägare: Tekniska Verken

Projektdeltagare: Cybercom, Stångåstaden

Utmaning

Idag uppstår effekttoppar när fjärrvärmeanslutna fastigheter har behov av varmvatten vid samma tidpunkter. Under dessa tillfällen behöver spetsbränsle, såsom olja och kol, användas för att värma upp vattnet. Detta resulterar i dyra effekttoppar, ekonomiskt och miljömässigt. I Hot Remote 1.0 togs det fram en prototyp för effektstyrning av fjärrvärmeanvändningen. Hot Remote 2.0 syftar till att vidareutveckla prototypen, med ett fortsatt syfte att utjämna effekttoppar med hjälp av energilagring i byggnader. 

Lösning

Målsättningen är att leverera en slutrapport som innehåller ett business case och ett antal konkreta affärserbjudanden mot exempelvis Stångåstaden. Fokus är att utreda förutsättningarna för affärsnyttan inom Hot Remote 2.0

Kontaktperson: Rolf Oskarsson