Om IoT World

DET HÄR ÄR IOT WORLD

IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. Målsättningen med hubben är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen hubb för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.


Internet of Things

Sakernas Internet eller Internet of Things är nätverket av fysiska enheter och föremål försedda med exempelvis sensorer, elektronik och programvara som har möjlighet att kommunicera med varandra. Detta gör det möjligt för dessa objekt att samla in samt utbyta data, och agera utifrån egen och annan existerande data. IoT har blivit ett begrepp inom många sektorer, men det är ännu oklart vilka effekter den nya digitala generationen kommer att få. 

Smart Specialisering 

IoT world är en satsning inom Region Östergötlands strategi för smart specialisering där Smarta, robusta och säkra uppkopplade produkter och system är ett utav regionens styrkeområden. Läs mer här!

IoT Sverige 

Två av Region Östergötlands områden inom smart specialisering är effektiv logistik samt uppkopplade system och produkter. Modern logistik innebär en flödesorientering av verksamheter, både privata och offentliga. Genom logistiksystem förstärkta med IoT-teknik kan vinster i form av förbättring och effektivisering av verksamheten hämtas hem. Genom projektet OLIoT utvecklas i Östergötland en IoT-hubb som tar offentlig logistik som utgångspunkt för användning av IoT. Behovsägarna deltar för att förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IoT i deras logistiksystem.

Pilotprojekten tar sin utgångspunkt i behovsägarens logistiksystem och genomförs med iterativt prototypande av detta system förstärkt med IoT. Skapandet av prototyper ger möjlighet att på systemnivå förstå hur användning av IoT kan bidra till förändring, förbättring och effektivisering. Den hubb som utvecklas kring pilotprojekten består förutom av det prototypbaserade arbetssättet också av uppbyggnad av IoT labbresurser samt ett showroom för IoT lösningar.

Målsättningen med hubben är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen hubb för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet. 

Deltagare 

Behovsägare

Pilotprojekten bedrivs som samproduktionsprojekt mellan:

IoT World är en del av det regionala styrkeområdet Smarta, Säkra, Uppkopplade produkter och system. IoT World  koordineras av Linköping Science Park och  är en del av det nationella strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Övrig finansiering kommer främst från Region Östergötland samt deltagande parter i konsortiet.