Viljan att bidra under pandemin har varit stor. I vardagen har det handlat om att hjälpa grannar, stötta våra lokala hjältar och i det lite större att bidra till nya lösningar för att stötta bl a vård och omsorg.

Linköping Makerspace är en av de ideella föreningar som tidigt engagerade sig för att bidra i framställan av skyddsutrustning, och bl a 3D-printade visir. Vårt materialkluster, Innovative Materials, bidrog genom att via sina nätverk kartlägga var det fanns skyddsutrustning och försökte koppla samman leverantörer med regioner som hade stor eftergrågan.

Mjärdevibolaget Termisk Systemteknik knoppade under pandemins första veckor av har i rask en ny produkt i eget bolag. Det nya bolaget Imafor använder värmekameror för att detektera feber i folksamlingar. Genom insatser via tillväxtprogrammet Swedish Scaleups kunde vi bidra till att de fick rätt stöd i en snabb produktutvecklingsprocess samt marknadsetablering.

Linköpingsföretaget Dynamic Code utvecklade i rask takt ett corona-test för att bidra till att kartlägga utbredningen av viruset. Under hösten lanserades även ett antikroppstest som kunde genomföras hemifrån. LEAD-bolaget Worldish, som utvecklar en mjukvara för att ta bort språkbarriärer inom vården, var snabba att anpassa sin plattform för att bidra till minskningen av smittspridning inom vården. HIQ har tillsammans med en grupp av entreprenörer och epidemiologer utvecklat en tekniklösning för att spåra, övervaka och förhindra spridningen av COVID-19 i Afrika.

Det minskade resandet har inneburit ett uppsving för företag som jobbar inom virtual reality och augmented reality, och bland de som rönt stora framgångar finns Linköpingsföretaget XM Reality, som under april och maj hade en ökning på 1000% av sin serverkapacitet under april och maj. Aktien har ökat med ca 150% under året. VR har även haft stort genomslag i takt med att arbete och konferenser blivit digitala, och under hösten knoppade bolaget Dynorobotics av Around the corner, som bl a jobbar med att anpassa VR-miljöer för mässor och utställningar – en lösning som testades under regionens innovationsvecka i slutet av oktober.