Linköping Science Park har under året verkat för att öka aktiviteterna inom ramen för digitaliseringsfrämjande initiativ regionalt – allt för att stötta företagens omställning och konkurrenskraft. Teamet på Linköping Science Park har fått se över planerade insatser och anpassa våra aktiviteter efter de rådande omvärldsförändringarna. Tidigt satte vi devisen ”Vi ställer inte in, vi ställer om”, och den har varit vägledande för verksamheten under året som gått.

Digifysiskt, virtuellt och utmaningsdrivet

Inom ramen för de regionala klusterinitiativen IoT World och Visual Sweden har aktivitetsnivån varit hög.

Ulrika Johansson
Ulrika Johansson

– Inom ramen för bägge initiativ har vi varit snabba att ställa om till digitala och digifysiska möten, berättar Ulrika Johansson, projektledare vid Linköping Science Park och verksam inom IoT World och Visual Sweden. På så vis har vi kunnat hålla kontinuiteten, och vi känner av att intresset och engagemanget kanske snarare ökat när det varit lite skakigt på marknaden. Genom de digitala mötena har vi kunnat nå ut bredare och fångat upp nya intressenter.

Inom Visual Sweden ställde projektledningen om den stora europeiska konferensen Eurographics, som var tänkt att genomföras i Norrköping, till ett digitalt event.

– Intresset för digitala event och VR-event har ökat under pandemin vilket har lett till att Visual Sweden har jobbat för att sötta bolag inom denna nisch, och bl a har vi VR-workshops och ett VR-event under East Sweden Innovation Week under hösten, berättar Ulrika.

Inom IoT World har projektverksamheten löpt på och snarare ökat under årets lopp.

– Tillsammans med Region Östergötland, Linköpings kommun och Kinda kommun har vi under hösten utvecklat en ny ansökning till Vinnova. Ämnet är högaktuellt i dessa tider då det handlar om logistik för att effektivisera materialhantering inom vården.

Under året har Linköping Science Park även påbörjat arbetet med att etablera en AI-nod samt drivit en utbildning inom Cybersäkerhet. Det är två områden som är relevanta både när det kommer till att skapa konkurrenskraft med ny teknik, men också kvalitetssäkra sitt företag genom att öka beredskap för att undvika dataintrång och hackerattacker av olika slag, vilka tenderar att öka i kristider.

Mer fokus på klimatet

Mycket har ställts på ända under året. Vi ser traditionella branscher som störtdykt, medan nya branscher ser dagens ljus. I återhämtningsplanen efter pandemin talas om en mer hållbar, inkluderande och grön tillväxtplan. Inom ramen för den gröna omställningen inom ekonomin är det mycket fokus på energi och hållbarhet.

Daniel Kullgard

Inom ramen för projektet Innovationsmiljöer i samverkan samarbetar innovationsmiljöerna LEAD, Cleantech Östergötland, Norrköping och Linköping Science Parks. Projektet, som finansieras av Energimyndigheten, har fokus på start av nya företag, men också omställning av befintliga. I den senare delen har Linköping Science Park lagt sitt fokus.

– Under året som gått har vi haft fokus på den hållbara kunden, säger Daniel Kullgard. Trots att många storbolag har uttalade ambitioner inom hållbarhet, och trots att  många Scaleupbolag erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att uppnå målet så händer det inte. Vårt mål med att jobba med den hållbara kunden är att öka förståelsen för olika funktioners möjligheter att påverka för att köpa in lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen. Vi har haft seminarier med VD, Hållbarhetschefer och Inköpare. Målsättningen är att Scaleup bolagen ska bli bättre riggade att förstå hur de ska lyckas få storbolagen att ta till sig deras lösningar.

Affärsmöjligheter mellan startups och storbolag

Genom IndX2020 har 10 startup-bolag fått möjlighet att jobba i en öppen innovationsprocess tillsammans med Östergötlands fyra största industriföretag; Väderstad, Toyota Material Handling, Saab Aeronautics och Siemens Energy. Resultatet – fem finansierade förstudieprojekt med fem startup-företag som utvecklar spännande lösningar för framtidens industri. Sammanhållande för processen är Linköping Science Park.

Inger Stern
Inger Stern

– Det är oerhört roligt att se vilken nytta detta projekt skapat, berättar Inger Stern, projektledare för IndX2020. För startupbolagen har processen genererat inte bara fem finansierade förstudieprojekt, utan också stora och breda kontaktytor in på fyra globala industriföretag. Flera bolag har beskrivit att de fått bra input för att vidareutveckla sina produkter och tjänster efter verkliga behov.
– För storbolagen är det värdefullt att få lära känna en bredare grupp av startups som verkar inom smart industri, och som kan bidra till att stärka konkurrenskraften genom att tillföra nya lösningar på befintliga problem. En win-win så att säga, och jag tror att detta projekt har varit lite extra uppskattat i pandemi-tider, avslutar Inger.