Förutsättningarna för näringslivet förändrades över en natt i och med pandemins intåg. Linköping Science Park, med en omfattande verksamhet för att stötta företag i tillväxtfas liksom i förnyelsefas, var snabba att agera på de förändrade förutsättningarna. Direkt satte sig Science parks teamet och började ringa runt till företagsledare i parken för att skapa sig en bild av hur de påverkats, och vilken typ av stöd de efterfrågade.

– Många var i chock, berättar Daniel Kullgard, affärsutvecklare och innovationsledare i Linköping Science Park. Det pratades om att vi skulle hamna i en recession värre än depressionen. Det var väldigt svårt att förstå hur vi skulle agera i det läget. Efter ett antal samtal kunde vi konstatera att många efterfrågade hjälp med ledarskap, finansiering, försäljning och marknadsföring för att kunna hantera de nya förutsättningarna. Vi skrev även en trendrapport tillsammans med studentkonsultföretaget Unitalent, som har legat till grund för flera av de insatser vi senare genomfört.

Teamet i Linköping Science Park och det omgivande innovationsstödssystemet påbörjade ett arbete med att se över pågående aktiviteter och program för att identifiera vad som kunde ställas om för att möta företagens nya behov.

– Inom ramen för vårt affärsutvecklingsprogram för tillväxtföretag, Swedish Sclaeups, var vi snabba att sjösätta några nya erbjudanden, berättar Daniel. Bland annat så satte vi samman ett program som handlar om att leda i en föränderlig omvärld. Vi ville stötta bolagen i sina långsiktiga strategier och bidra till att framtidssäkra deras verksamheter. Vi startade även ett program som handlade om hur bolagen kunde jobba för att säkra finansiering under rådande pandemi. En tredje aktivitet vi sjösatte var ett seminarium hur du driver internationell försäljning på distans.

– Jag är otroligt imponerad av den optimism och förändringskapacitet de entreprenörer vi jobbar med utstrålar. Men det är klart, många är vana att leva med kniven på strupen. Från det här året bär jag bär med mig hur viktigt det är att kunna balansera en långsiktig strategi med kortsiktig förändringsförmåga – liksom hur viktigt det är att man har en framtidssäker affärsmodell.

Med tuffa restriktioner och smittotal som inte ser ut att ha nått toppen ser vi ut att gå in i ett minst lika osäkert 2021. Vad ska du då som företagare tänka på framåt?

– Man måste ha koll på sin marknad och hur kunderna kommer agera på den marknaden i framtiden, framhåller Daniel. Jag ser alldeles för många bolag som bara fokuserar här och nu. För att kunna framtidssäkra din affär måste du lägga tid på att förstå omvärlden. Du behöver förstå hur olika omvärldsfaktorer kommer ha en direkt påverkan din affär – och vilka som är viktigast för din verksamhet.

Swedish Scaleups är ett ERUF-projekt som drivs med stöd från EU, Tillväxtverket och regionerna i Östra Mellansverige.