Man behöver inte kunna eller ha allt för att kunna testa och genomföra sin idé! Via Innovative Materials Arena´s tjänst IMA Share kommer du åt kompetens och utrustning från hela Östergötland. Däribland finns IoT Worlds eget labb där du kan få hjälp med frågor om NFC, RFID och IoT men också ta del av utrustning för att testa dina idéer.

Kolla in i IoT Worlds labb!