Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Förbättrad energieffektivitet i fastigheter med hjälp av AI

  • 2 March, 00:00
  • Zoom, länk skickas ut dagen innan mötet
Sign up is closed

Välkommen på workshop!

När: 2a mars kl 9-12
Var: Zoom, länk skickas ut till anmälda dagen innan mötet
Sista anmälan: 1a mars kl 12

I Ebbepark styrs och mäts energiförbrukningen (värme, kyla, elektricitet) genom ett gemensamt Scadasystem. Detta system behöver idag övervakas och regleras av drifttekniker. En önskan har framkommit att kunna delvis styra detta system genom AI för att kunna upptäcka och hantera behov av korrigeringar, som annars skulle behöva en handpåläggning av en drifttekniker. Tillsammans med IoT World arbetar testbädd Ebbepark i ett projekt för att hitta förslag på lösningar på hur AI kan stötta målet om en lägre energiförbrukning. Projektet kan leda till en snabbare reglering -vilket kommer minska energiförbrukningen i området, en minskad belastning på energisystemet i stort, lägre kostnader för boende och verksamma i området.

På denna workshop kommer vi presentera en förstudie som gjorts i ämnet, och vi kommer sedan gemensamt diskutera möjliga upplägg på projekt som skulle kunna föra testbädd Ebbepark vidare. Ni som deltagare kan föreslå teknik, projektupplägg, demonstratorer eller liknande som skulle kunna genomföras inom ramen för IoT World där ditt företag står för en större eller mindre del i projektet.

Program:
9.00 Inledning, IoT World och AI Sweden
9.10 Problembeskrivning, Sara Malmgren, Sankt Kors Fastighets AB
9.25 Bakgrundsstudie, Valentina Ivanova, RISE
9.45 Frågestund
10.00 Workshop där deltagarna diskuterar förslag till lösningar
10.30 Redovisning av förslag
11.00 Diskussion om vägen framåt
11.45 Avslutning