Linköping Science Park arrangerade nyligen frukostmötet, Brand Bootcamp, i samarbete med Intellecta och Envima. Temat för träffen var hållbarhetskommunikation. I publiken satt ett stort antal deltagare från olika delar av kommunikations- och marknadsföringsbranschen i regionen.

Föreläsarna, Lina Helmersson från Envima samt Fia Jerdhaf och Karin Henriksson från Intellecta, delade med sig av värdefulla insikter kring aktuella och kommande EU-lagstiftning som påverkar hur vi får kommunicera om hållbarhet. Hur är det egentligen med termer som “grön” och hur undviker du greenwashing och greenhushing, och ändå kommunicera på ett lagligt, trovärdigt och inspirerande sätt.

Deltagarna engagerade sig i de efterföljande diskussionerna om utmaningarna och möjligheterna med hållbarhetskommunikation. Det var tydligt att ämnet väckte stort intresse och behovet av att dela erfarenheter och bästa praxis var påtagligt.


Eventet avslutades med en uppmaning till alla närvarande att bidra med innehåll till kommande Brand Bootcamps. “Vi gör nätverket levande tillsammans, och allas bidrag är intressanta,” säger Fredrik Larsson från Linköping Science Park. Han uppmanade deltagarna att höra av sig med idéer och erfarenheter som kan forma framtida träffar.

Om du har några tankar om vad nästa Brand Bootcamp skulle kunna innehålla, eller om du vill dela med dig av insikter tex från en intressant konferens du deltagit i, en ny webb du utarbetat, eller strategiarbetet du lärt dig något av, kontakta Fredrik Larsson på Linköping Science Park. Vi ser fram emot att bolla idéer och skapa intressanta föredrag tillsammans med dig.

Läs mer om tidigare träffar här