Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Inspirationsdag: Smarta kameror & AI

  • 14 June, 13:00-16:00
  • LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping
Sign up is closed

Välkommen till en inspirations- och kunskapsdag om smarta kameror och AI!

Utvecklingen av bildanalys och AI går med rasande fart. Inspirationsdagen ger dig kunskap om:

  • Smarta kameror: Kameror utrustade med avancerad teknik, såsom inbyggda sensorer och processorer, som kan analysera och tolka bilddata i realtid. De kan identifiera och reagera på specifika händelser, objekt eller beteenden utan behov av konstant mänsklig övervakning.
  • AI: Teknik som integrerar artificiell intelligens i kameror för att möjliggöra automatisk analys och tolkning av bilddata i realtid. Detta inkluderar funktioner som ansiktsigenkänning, objektigenkänning, rörelsedetektering och beteendeanalys, vilket gör kamerorna mer effektiva och självständiga i sina övervaknings- och säkerhetsuppgifter.

Kristina Madolova och Dennis Montalvo Barthelemy på Axis Communication kommer att vara våra guider som utbildar oss i grunderna om smarta kameror och ger oss en vision om utvecklingen framåt.

Testarena Trygghetsskapande Teknologier

Testarena Trygghetskapande Teknologier har ett särskilt fokus på bevakning i offentliga utomhusmiljöer och vi är särskilt intresserade av:

  • Ökad trygghet
  • Trafikövervakning 
  • Publikflödeshantering 
  • Nödsituationer
  • Brottsförebyggande
  • Miljöskydd

Bakgrund Testarena Trygghetsskapande Teknologier

Linköpings kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet vilket har gett upphov till projektet “Testarena Trygghetsskapande Teknologier”. Projektet genomförs inom ramen för kompetensklustret IoT World.

Talare

Kristina Madolova

Architect & Engineering Manager Northern Europe på Axis Communications

Dennis Montalvo Barthelemy

Technical trainer and Sales engineer på Axis Communications