Vi intervjuade Mikael Asplund, Biträdande Professor vid Institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet, för att höra om aktuella trender inom cybersäkerhet och de utbildningar han leder: ett masterprogram i cybersäkerhet och en fristående grundkurs i ämnet.

I en alltmer digitaliserad och sammanlänkad värld är cybersäkerhet en växande utmaning. Hur ser cybersäkerhetens framtid ut och hur kan studenter och företag förbereda sig för att möta det ökande kompetensbehovet inom denna sfär?

För att göra en djupdykning i dessa frågor träffade vi Mikael Asplund, Biträdande Professor vid Institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet (LiU). Vi diskuterade hans egen resa in i cybersäkerhetsforskningen, globala trender och utbildningsmöjligheter vid LiU och Linköping Science Park.

Från pålitlighet till cybersäkerhet
Mikaels forskningsfokus handlade till en början om pålitlighet inom distribuerade system. Men det var när han började forska inom intelligenta transportsystem som hans intresse för cybersäkerhet väcktes.

“Med framväxten av autonoma och uppkopplade fordon insåg man snabbt att cybersäkerhet var en grundläggande fråga för personlig säkerhet. Det var där mitt intresse började.”

Idag ägnar han sig nästan uteslutande åt cybersäkerhet, där han bland annat arbetar med att matematiskt bevisa säkerheten av system samt att förbättra riskhanteringsprocesser för att förebygga supply chain-attacker.

“Det finns många intressanta problem inom cybersäkerhet att studera som forskare, men också ett väldigt stort behov av kunskap.”

Tre trender som påverkar framtidens cybersäkerhet
När det gäller framtiden framhäver Mikael flera viktiga trender som kommer att forma cybersäkerhet framöver. En av dem är artificiell intelligens (AI).

”Vi ser mer och mer automatiserade angrepp där man använder AI för att utforma sina cyberattacker. Men även försvarsmetoder använder sig av AI. Även om maskininlärning har använts inom säkerhetsområdet i flera decennier så ökar det nu i betydelse i och med att algoritmerna och datorerna blir allt kraftfullare.”

Mikael ser dessutom en ökad betydelse av juridiska aspekter inom cybersäkerhet.

”Mötet mellan tekniken och juridiken blir alltmer framträdande. Många av de säkerhetsåtgärder som görs idag är motiverade av reglering och lagstiftning lika mycket som av tekniska anledningar.”

Ytterligare en trend som kan komma att påverka det globala arbetet kring cybersäkerhet är en ökad polarisering mellan olika delar av världen. Mikael förklarar att en minskande internationell öppenhet kan leda till en negativ inverkan på informationsutbyte och samarbete kring utveckling av nya tekniker eller lösningar.

Kvantdatorer – morgondagens cyberhot?
Vi frågade Mikael hur han ser på utvecklingen av kvantdatorer och deras möjliga påverkan på cybersäkerhet.

”Det är en utmaning därför att de flesta av de krypteringsmetoder som vi är beroende av idag bygger på att vissa typer av matematiska problem är svåra att lösa. Om då kvantdatorer någon gång lyckas lösa de här problemen mycket bättre än vad vi kan göra med traditionella datorer, då fallerar dessa säkerhetsmekanismer. Så det är absolut någonting som kommer vara ett pågående forskningsfält.

Men det är inte säkert att det kommer påverka vardagstillämpningen av cybersäkerhet. Förmodligen kommer vi få bättre algoritmer som kan ersätta de som vi är beroende av idag. Vi kommer se bättre metoder för asymmetrisk kryptering som är kvantumresistenta.

Det finns redan ett antal förslag under utvärdering. De har vissa brister, de är inte perfekta. Men det finns i alla fall ett antal förslag och så småningom kommer de att stabiliseras och då kommer man kunna använda dem för att få den ökade säkerheten.”

Utbildningsvägar för en karriär inom cybersäkerhet
En sak är säker, medvetenheten och kompetensbehovet kring cybersäkerhet ökar snabbt och genom sin multidisciplinära karaktär breddar sig nu ämnet kraftigt inom forskning och utbildning.

”Det som tidigare har varit väldigt tekniskt fokuserat, håller också på att ta in många andra dimensioner. Det innebär att det nu finns cybersäkerhetsforskning inom många olika discipliner.”

Vid LiU erbjuds ett brett utbud av kurser och program.

”LiU är ett stort universitet med mycket forskning och kompetens inom det här området. Vi har tre civilingenjörsutbildningar inom dataområdet med en särskild profil inom säkerhet. Vi har också ett eget masterprogram i cybersäkerhet.”

Masterprogrammet undervisas av experter med omfattande branscherfarenhet, och inkluderar avancerade kurser inom bland annat mjukvarusäkerhet, system- och nätverkssäkerhet, kryptologi, cyberlagstiftning och etisk hackning.

”Utöver dessa utbildningar erbjuder vi också en fristående grundkurs i cybersäkerhet som vi har utformat tillsammans med Linköping Science Park. Den kursen är skräddarsydd efter näringslivets behov.”

Cybersäkerhet är idag en affärskritisk fråga. Många företag vet inte var de ska börja, och det kan vara svårt att prioritera utbildningar för anställda, särskilt i små och medelstora bolag.

Den kostnadsfria kursen i grundläggande cybersäkerhet, som Linköping Science Park och LiU har utformat, ger anställda på små och medelstora företag möjligheten att bredda sin förståelse och få praktisk vägledning i hur de kan jobba med frågor om cybersäkerhet på sina arbetsplatser.

Framtidsutsikter för cybersäkerhetsexperter
När det gäller karriärmöjligheter inom cybersäkerhet, förklarar Mikael att behovet av kompetens stort.

”Behoven är nästan omättliga. Det finns ett enormt behov av kompetens inom cybersäkerhet. Det gäller allt ifrån utvecklare som ägnar sig åt att utveckla nya säkra metoder och program, ända upp till ledningsnivå där strategiska beslut fattas. Arbetsmarknaden är väldigt god för de som har kompetens inom cybersäkerhet idag.”

Den digitala eran fortsätter att utvecklas i ett tempo som både inspirerar och oroar. Mikael Asplund ger oss en inblick i framtidens utmaningar och möjligheter inom detta fält. Från AI-drivna cyberattacker till kvantdatorers potentiella påverkan, ser vi att behovet av innovativa lösningar och expertis inom cybersäkerhet blir allt större.

Med de utbildningar som erbjuds av LiU och Linköping Science Park, finns det en tydlig väg att följa för att rusta sig för en karriär inom detta kritiska område. För dem som är redo att anta utmaningen erbjuder cybersäkerhetsbranschen en spännande och meningsfull resa.

Genom nära samarbete med experter som Mikael Asplund, fortsätter vi på Linköping Science Park, särskilt i vårt program Cyberly, att skapa en plattform för utveckling och stöd till näringslivet. Tillsammans bygger vi kompetens för en säkrare digital framtid.


Ytterligare kurser i cybersäkerhet och digital kompetens för företag: