Twinning, IoT Analytics och datadelning var några av de områden som IoT Worlds medlemmar lyfte i samband med klustrets årliga strategimöte. Uppföljning och genomgång av befintlig verksamhet skiftade in i ett framtidsfokus med stark framtidstro med en växande marknad.

Klustret har varit verksamt sedan 2018, och verkar med syftet att göra samhället mer effektivt genom att accelerera tillämpningen av IoT-teknik. Klusterledningen med Ulrika Johansson och Tomas Westlund i spetsen summerade året som gått med 15 events och 500 deltagare från nästan 300 unika företag. Inom ramen för klustret har ett portalprojekt etablerats genom Testarena Trygghetsskapande Teknologier (TTT), där Linköpings kommun är behovsägare och där klustret bidrar genom att facilitera olika piloter där vi testar teknik som kan bidra till att öka den upplevda tryggheten hos Linköpingsborna. Ytterligare ett nytt erbjudande är ”Koppla Upp!”, med syftet att få fler små- och medelstora företag att förstå möjligheterna med IoT-teknik. Klusterledningen konstaterar att medlemsbasen växer och att Linköping – och Sverige – ligger i framkant i Europa vad gäller IoT-teknik.

Sandra Viktor från Klimatneutrala Linköping/Viable Cities och Anna Bondesson från RISE diskuterade hur vi kan accelerera den gröna omställningen genom digitalisering genom twin transition – eller twinning – som även inbegriper hur vi kan skapa grön digitalisering genom att optimera teknikanvändningen. Klustermedlemmarna diskuterade och resonerade kring hur IoT World och Klimatneutrala Linköping kan samarbeta framöver. Idéer som kom upp kretsade bland annat kring kartläggning av kommunägda byggnaders klimatavtryck, hur vi kan visualisera informationen på ett lättillgängligt sätt, tillgängliggöra öppna data från Linköping och stimulera innovation.

Sandra Viktor och Anna Bondesson diskuterade acceleration av grön omställning med twin transition.

Vi fick under eftermiddagen även ett inspel av Christian Sahlén, vd för Actia Nordic, som gjorde en omvärldsutblick i fordonsbranschen och kunde konstatera att det rör sig snabbt på den globala marknaden. IoT-marknaden växer och AI sätter tryck på ingenjörer och lagstiftare. Globala samarbeten försvåras av polariseringen. Många bolag, inte minst startups som till exempel Volta Trucks och Arriver, har det svårt i det tuffa ekonomiska klimatet. Time-to-market blir allt viktigare i takt med den snabba teknikutvecklingen och en stark trend är ”re-use” istället för ”re-develop”. Elektrifieringen och nya affärsmodeller är viktiga aspekter för att driva marknaden framåt. Med detta som bakgrund försöker Actia navigera marknaden med sin egenutvecklade plattform ACU6.

Innan klustret tar julledigt väntar ytterligare ett par aktiviteter. Bland annat kommer det att arrangeras Pitch & Glögg den 7 december då vi välkomnas till Devports lokaler i Mjärdevi Center och den 12 december arrangeras Open Lab Day tillsammans med Together Tech.

Christian Sahlén, vd Actia Nordic, presenterade trender inom automotive.